Aanwezigheid

Fysiek of mentaal afwezig?
Zo draait een organisatie natuurlijk niet.

Maar hoe pak je het aan?
Moet je de procedures scherpstellen en implementeren of moet je werken aan leadership?

Wij zorgen voor aanwezigheid.
In alle betekenissen van het woord. Samen met jou en je team slaan we de handen in elkaar om absenteïsme, retentie en re-integratie te optimaliseren.

  ASPECTEN VAN AANWEZIGHEID

Verzuim

Gezonde medewerkers zijn 100% van hun werktijd aanwezig. Afwezigheid kost je bedrijf  handenvol geld. We zetten in op primaire preventie en het versterken van je organisatie en mensen.

Retentie

Gelukkige medewerkers gaan 100% voor de organisatie waarin ze werken. In de huidige krappe arbeidsmarkt zien we vooral turnover opduiken bij doelgroepen die we liever aan boord willen houden. We gaan aan de hand van de cijfers actief op zoek naar de onderliggende redenen van turnover binnen je organisatie om het gewenste niveau te bereiken.

Re-integratie

Uitgevallen medewerkers hervatten snel en makkelijk hun werk. Daar maken we werk van. Een onderbouwd aanwezigheidsbeleid houdt bij aanvang rekening met een snelle opstart van re-integratie op een professionele manier.We houden steeds rekening met het belang van de medewerker, het team én je organisatie. Een concrete re-integratie biedt dé gelegenheid om echt preventief werk te verrichten. Zo voorkomen we verdere uitval, wat het rendement van de onderneming ten goede komt.

Wil je van het probleem ‘afwezigheid
de succesfactor ‘aanwezigheid‘ maken?

Contacteer ons
We zullen er zijn

Meer lezen of zien over dit onderwerp?

Pin It on Pinterest