Pervers? Contraproductief? Veel studies tonen aan dat een eerdere langdurige uitval wegens ziekte een heel goede voorspeller is voor een toekomstige ziekte. Voilà, stop maar met re-integreren. We weten wie we niet moeten aanwerven. Toch niet als we geen nuance zoeken.

Want die nuance is er natuurlijk wel. Als je uitvalt omwille van bepaalde werkgerelateerde issues, en je wijzigt niets aan de situatie, zal je na herstart uiteraard opnieuw uitvallen. Logisch.

Als een repetitieve beweging een tenniselleboog veroorzaakt, en de beweging blijft aanwezig in het proces, dan zal je blijven uitvallen.

Als gesleep en getrek met zware objecten lage rugpijn veroorzaakt, en daar wordt niets aan gedaan, dan zal er een nieuwe uitval zijn na terugkeer.

Als een slechte shiftwissel het fysiek onmogelijk maakt voor je medewerkers, en je sleutelt niet aan de uren of omstandigheden, zullen er mensen blijven uitvallen.

Als een “eerder onaangepaste” wijze van leidinggeven mensen om psychische redenen laat uitvallen, en ze steevast terugkeren in dezelfde constellatie, dan… Snappie?

Als werkgever is het langdurig uitvallen van een medewerker een knipperlicht. Het meerdere keren uitvallen van een medewerker is dan een stoplicht. Tijd om de oorzaken te zoeken en een remedie op punt te stellen. Er schort iets in je organisatie. Je machine loopt niet perfect. Er zit zand in.

Wat de oorzaak is, kan je moeilijk a priori zeggen. Maar dat de medewerker bij ongewijzigde condities opnieuw zal uitvallen, dat kan je wel a priori zeggen.

Idem dito in het recruteringsproces. Als je weet waarom mensen bij een andere werkgever langdurig uitvielen, en als je weet dat die condities bij jou niet aanwezig zijn, dan kan je verder met die persoon. No problem. Goed boarden als het zover komt, en je bent vertrokken. Vergelijk het met voetballers die bij Anderlecht niet slagen, maar bij Standard of Brugge wel… De omgeving bepaalt voor een groot stuk of het lukt. Eerder dan de eerdere ziekte.

Langdurig uitvallen een signaal? Jazeker, om op onderzoek uit te gaan. Om te analyseren en te verbeteren. Ondernemen is immers een vorm van Darwinisme: wie zich niet aanpast aan de omstandigheden, gaat vroeg of laat failliet. Denk dus twee keer na voor je een werknemer de blaam geeft. En benut de opportuniteit. Afwezigheid is te duur en je medewerker te zeldzaam/waardevol om dit signaal te negeren.

Pin It on Pinterest