Of ik “ook voorstander van aanvullend gewaarborgd loon” ben? Euh… niet meteen. Of beter: niet zómaar. There’s no such thing as a free lunch.

Het bijkomend verzekeren van een gewaarborgd loon is trending in HR. Ik heb er mixed emotions bij. Het kan zeker nuttig zijn. Nodig zelfs. Je zal maar langdurig uitvallen met een slepende ziekte. Ik nader mijn vijftigste verjaardag, net als de meeste van mijn vrienden en kennissen. In die groep zie ik mensen getroffen worden door kanker en aanverwante ziektebeelden.

Deze mensen zijn dikwijls maanden of zelfs jaren buiten strijd. Gelukkig overleven we dit steeds vaker en kunnen ze daarna terug aan de slag. Een aanslag op hun financiële middelen is het zeker.

Een verzekering gewaarborgd loon kan hen zeker helpen. Dat juich ik toe. Doen.

Anderzijds… in 2018 had een niet nader genoemde Vlaamse minister een conflict met de sociale partners omdat er geknabbeld werd aan het recht om maandenlang doorbetaald te worden bij ziekte. Het geeft de werkgever (in dit geval de Vlaamse overheid) weinig mogelijkheden om een actief verzuimbeleid te voeren. De drempel om terug aan de slag te gaan is veel te laag. Er is geen enkele motivator om uit je zetel te komen. Langer thuisblijven dan strikt nodig versnelt je eigen verouderingsproces en is asociaal. Want het verbruikt schaarse middelen die hierdoor niet ingezet kunnen worden waar ze echt nodig zijn.

Ik ben dus pro. Pro het creëren van mogelijkheden om mensen terug aan de slag te krijgen. Ik ben tegen het schier eindeloze gewaarborgd loon.

En dus ben ik tegen een verzekering gewaarborgd loon. Het blokkeert een activeringsbeleid.

Hoe kunnen we nu beide verzoenen? Hoe kunnen we zekerheid bieden aan wie het nodig heeft en tegelijk medewerkers motiveren om terug aan de slag te gaan? Hoe kunnen we deze contradictie opheffen?

Voor mij zit de sleutel in het combineren van een heel actief terugkeerbeleid met een gewaarborgd loon. Enkel wie actief meewerkt aan mogelijke (deeltijdse) re-integratie kan in aanmerking komen voor verlengd gewaarborgd loon. Het kan best zijn dat je pas na 6 weken of 6 maanden terug kan komen. Het kan ook best zijn dat je al na 4 weken parttime kan terugkeren. Hetzij naar je oorspronkelijke functie, hetzij van thuis uit werkende…

Hoe dan ook, enkel wie actief en positief zijn medewerking verleent aan het evalueren van arbeidsmogelijkheden kan volgens zo’n scenario in aanmerking komen voor verlengd gewaarborgd loon. Voor wat hoort wat.

Enkel op die manier kunnen we de schaarse middelen écht inzetten voor wie het nodig heeft. En dát… dat is solidariteit zoals het hoort te zijn.

Pascal Meyns

Pin It on Pinterest