KMO-Portefeuille

IN HET KORT

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

 

HOEVEEL SUBSIDIES KAN IK KRIJGEN?

Dit is afhankelijk van de grootte van je onderneming

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 40 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. Je ontvangt maximaal € 10.000 steun per jaar.

Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 30 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. Je krijgt maximaal € 15.000 per jaar.

 

KOMT MIJN ONDERNEMING IN AANMERKING VOOR DE SUBSIDIE?

Met deze checklist ontdek je of je binnenkort een beroep doet op de kmo-portefeuille:

VIJF KEER JA? DAN KOMT JE BEDRIJF IN AANMERKING.

 

WELK TYPE ADVIES KOMT IN AANMERKING?

Advies neemt verschillende vormen aan. Twee types komen in aanmerking voor een subsidie:

  1. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.
  2. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

Het doel? Je onderneming vooruithelpen.

 

WELK ADVIES KOMT NIET IN AANMERKING?

Natuurlijk is het de bedoeling dat dit advies je onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over je gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten niet in aanmerking voor subsidies. Advies inzake subsidies komt evenmin in aanmerking.

 

STEUN VAN DE KMO-PORTEFEUILLE VOOR JE OPLEIDING?

Hou dan rekening met volgende voorwaarden:

  • De opleiding kost minimaal 100 euro – exclusief btw, inclusief verplaatsingskosten van de docent en de cateringkosten beperkt tot 25 euro per persoon per dag.
  • Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
  • Bij elke les teken je de aanwezigheidslijst (schriftelijk of elektronisch).
  • De opleiding is betaald voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag.
  • Kies je voor afstandsleren (e-learning)? Dan moet er rechtstreekse interactie zijn met de docent.
  • Je doet de steunaanvraag vanaf de inschrijving en tot veertien dagen na de start van de lessen.
  • Na de opleiding krijg je een gepersonaliseerd vormingsattest van je dienstverlener.

 

HOE AANVRAGEN?

Voor je subsidies kan aanvragen bij de KMO-portefeuille moet je je onderneming éénmalig registreren. Bij die gelegenheid wordt gecontroleerd of ze voldoet aan de voorwaarden en dus toegang kan krijgen tot de applicatie.

Je krijgt dan een login en paswoord waarmee je toegang krijgt en aanvragen kan doen. Voor communicatie wordt het mailadres gebruikt dat je op dat moment ingeeft. Zorg er dus voor dat dit een adres is dat beheerd wordt door iemand die betrokken is bij de subsidie-aanvragen in de KMO-portefeuille.

Aanvragen verlopen volledig geautomatiseerd via de online applicatie op www.kmo-portefeuille.be. Je vult de gevraagde gegevens in van de opleiding of het advies waarvoor je ondersteuning wenst en selecteert Konsilo (B-There is a brand of Konsilo) als de dienstverlener van uw keuze.

Konsilo (B-There) heeft twee registratienummers, afhankelijk van het type dienstverlening:

Voor open en bedrijfsinterne opleidingen: DV.O232818

Voor advies: DV.A232819

 

HOE VERLOOPT DE BETALING?

De applicatie berekent hoeveel subsidie je krijgt en stuurt je de betalingsinstructies waarmee je jouw aandeel stort naar de overheid, die er dan de subsidie bij voegt.

Na ontvangst van de factuur van de dienstverlener ga je nogmaals naar de online applicatie om het totaalbedrag door te laten storten naar Konsilo.

Meer vragen, bel 1700 of mail naar kmo-portefeuille@vlaanderen.be. Je vindt ook meer toelichting op de website www.kmo-portefeuille.be

Hulp nodig?

Pin It on Pinterest