Wat bieden we aan?

Advies

 

Aanwezigheidsbeleid opzetten in je organisatie:

Samen bekijken we hoever de organisatie staat, wat de lacunes zijn op het vlak van documenten, cijfers en implementatie. En maken we een actieplan op dat we stap per stap uitvoeren

 

Nulanalyse van je huidige situatie: cijfers, arbeidsreglement en policies:

We denken onze cijfers inzake verzuim, retentie en re-integratie te kennen. Maar is dat ook zo? En kunnen we ze op de juiste manier interpreteren?

 

Opstellen risk profile toekomstige turnover en verzuim (op individu en afdeling):

Is het niet fantastisch om te kunnen voorspellen wie een hogere kans maakt om je organisatie te verlaten en wie niet? Om te weten wie een verhoogde kans maakt om (langdurig) afwezig te zijn en wie niet? Hier leren we dat of helpen we je daarbij.

 

Raakvlakken preventie en HR: verbeter de samenwerking – leer van elkaar!

Preventieadviseurs spreken niet de taal van HR en omgekeerd. Daar kan van geleerd worden. We leren elkaar beter te begrijpen en samen aan het welzijn van de organisatie te werken door dezelfde taal te spreken en dezelfde doelen na te streven.

 

Re-integratie van medewerkers, op maat:

We helpen met de begeleiding van specifieke medewerkers terug naar de vloer. We helpen je zelfs met de subsidiëringsdossiers.

 

Uittekenen van een re-integratiebeleid op maat:

Zelf, met je team van HR een integraal beleid uitwerken met de hulp van een specialist. Een beleid “do it yourself”.

 

Uittekenen van je doelstellingen (KPI) en hindernissen (KSF):

Doelstellingen zijn specifiek voor elke organisatie. Deze dienen op het lijf geschreven te worden. Hierbij helpen we je: concreet, haalbaar, specifiek.

 

Verzuimkost in kaart brengen en 10% reduceren in 12 maand:

Verzuimkosten van vervanging tot gewaarborgd loon. We bekijken wat je betaalde de voorbije twaalf maanden en we helpen een plan opmaken om dat met 10% terug te dringen.

 

Welzijn in een kantooromgeving:

Impact op het welzijn van kantooromgevingen: doorlichting en inrichting kantooromgevingen op vlak van inrichting, licht, lawaai, lucht, privacy, … en terugkoppeling naar onder meer facilities.

 

Doorlichting en audit

 

Basisaudit met actieplan inzake aanwezigheid: verzuim, retentie, re-integratie:

Doorlichting van documenten, policies, cijfers, implementatie, .. En actieplan terugkoppelen.

 

Open opleidingen

 

Coördinator re-integratie:

In elke organisatie wordt ownership op vlak van re-integratie best bij één specifieke persoon gelegd. Deze persoon dient alle aspecten door en door te kennen en kunnen toepassen. Dit is wat je hier leert.

 

Coördinator verzuim:

In elke organisatie wordt ownership op vlak van verzuim best bij één specifieke persoon gelegd. Deze persoon dient alle aspecten door en door te kennen en kunnen toepassen. Dit is wat je hier leert.

 

Nulanalyse van je huidige situatie: cijfers, arbeidsreglement en policies:

We denken onze cijfers inzake verzuim, retentie en re-integratie te kennen. Maar is dat ook zo? En kunnen we ze op de juiste manier interpreteren?

 

Opstellen risk profile toekomstige turnover en verzuim (op individu en afdeling):

Is het niet fantastisch om te kunnen voorspellen wie een hogere kans maakt om je organisatie te verlaten en wie niet? Om te weten wie een verhoogde kans maakt om (langdurig) afwezig te zijn en wie niet? Hier leren we dat of helpen we je daarbij.

 

Opzetten van een aanwezigheids- en re-integratiebeleid in je eigen organisatie (DIY):

Zelf, met je team van HR een integraal beleid uitwerken met de hulp van een specialist. Een beleid “do it yourself”.

 

Raakvlakken preventie en HR: verbeter de samenwerking – leer van elkaar!

Preventieadviseurs spreken niet de taal van HR en omgekeerd. Daar kan van geleerd worden. We leren elkaar beter te begrijpen en samen aan het welzijn van de organisatie te werken door dezelfde taal te spreken en dezelfde doelen na te streven.

 

Uittekenen van een re-integratiebeleid op maat:

Zelf, met je team van HR een integraal beleid uitwerken met de hulp van een specialist. Een beleid “do it yourself”.

 

Uittekenen van je doelstellingen (KPI) en hindernissen (KSF):

Doelstellingen zijn specifiek voor elke organisatie. Deze dienen op het lijf geschreven te worden. Hierbij helpen we je: concreet, haalbaar, specifiek.

 

Verzuimgesprekken voeren voor leidinggevenden:

We weten dat je leidinggevenden zelf actief verzuimgesprekken moeten voeren, maar durven en kunnen ze dat ook? Dat leren ze hier mbv rollenspelen en info specifiek op maat.

 

Opleiding In Company

 

Nulanalyse van je huidige situatie: cijfers, arbeidsreglement en policies:

We denken onze cijfers inzake verzuim, retentie en re-integratie te kennen. Maar is dat ook zo? En kunnen we ze op de juiste manier interpreteren?

 

Opstellen risk profile toekomstige turnover en verzuim (op individu en afdeling):

Is het niet fantastisch om te kunnen voorspellen wie een hogere kans maakt om je organisatie te verlagen en wie niet? Om te weten wie een verhoogde kans maakt om (langdurig) afwezig te zijn en wie niet? Hier leren we dat of helpen we je daarbij.

 

Opzetten van een aanwezigheids- en re-integratiebeleid in je eigen organisatie (DIY):

Zelf, met je team van HR een integraal beleid uitwerken met de hulp van een specialist. Een beleid “do it yourself”.

 

Uittekenen van een re-integratiebeleid op maat:

Zelf, met je team van HR een integraal beleid uitwerken met de hulp van een specialist. Een beleid “do it yourself”.

 

Uittekenen van je doelstellingen (KPI) en hindernissen (KSF):

Doelstellingen zijn specifiek voor elke organisatie. Deze dienen op het lijf geschreven te worden. Hierbij helpen we je: concreet, haalbaar, specifiek.

 

Verzuimgesprekken voeren voor leidinggevenden:

We weten dat je leidinggevenden zelf actief verzuimgesprekken moeten voeren, maar durven en kunnen ze dat ook? Dat leren ze hier mbv rollenspelen en info specifiek op maat.

Hulp nodig?

Pin It on Pinterest