Regelgeving en subsidies

Federale wetgeving en instanties

 

Wetgeving “Welzijn op het werk” (dé Codex):

De codex in pdf

De welzijnswet in pdf

Re-integratie, psychosociale aspecten, ergonomie, gezondheidsbeleid, medisch toezicht op het werk, omgevingsfactoren, kantoorinrichting

Voor meer relevante federale wetgeving verwijzen we door naar staatsblad.be of kan je ons contacteren

 

Wetgeving werkbaar werk / wendbaar werk :

Flexibel werken, langere loopbaan, zware beroepen, welzijn op het werk

 

Wetgeving re-integratie langdurig arbeidsongeschikten :

behoud van menselijk kapitaal in de organisatie, verzuimbeleid, absenteïsme, presenteïsme

 

CAO’s:

alle CAO’s per nummer

Langer werken met goesting 

Oudere werknemers langer aan het werk houden cao 104

Outplacement cao 82

Langere loopbaan, zware beroepen, landingsbanen cao 127

Stress cao 72

Alcohol, drugs en middelengebruik cao 100

 

Wettelijk kader “redelijke aanpassing” vanuit anti-discriminatiewetgeving

 

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering RIZIV:

hier vind je heel wat regelgeving en pilootprojecten in ondersteuning van re-integratie, alsook rapporten en statistieken, informatie over studiedagen,…

Disability Case Manager: opleiding en erkenning diploma

 

Fedris.be:

Overheidsinstantie arbeidsongevallen, beroepsziekten (inclusief ondersteunende maatregelen re-integratie)

Rugschool – Statistieken

 

Vlaamse regelgeving en instanties

 

Vlaamse Dienst voor Arbeids Bemiddeling VDAB:

Tewerkstelling personen met arbeidsbeperking

Aanwerving, tewerkstelling en behoud van werknemers

Ondersteuning voor werkgevers en werknemers

Werkplekaanpassing en vergoeding van de aanpassingskost

Vorm je ideale werknemer via een IBO

Werk- en zorg: activeringstrajecten

 

Diversiteitsbeleid:

Diversiteits-regelgeving in functie van tewerkstelling van mensen uit kansengroepen

Gelijke kansen en discriminatie voorkomen

Tewerkstelling van kwetsbare groepen

Is uw organisatie geïnteresseerd in sociale economie, diversiteit op de werkvloer, levenslang leren en het activeren van talenten? Bekijk ESF-programma

 

Brussel

www.actiris.be

 

Wallonië

www.aviq.be

www.leforem.be

 

Oostkantons

www.adg.be

 

Diverse organisaties en belangengroepen

 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen VOKA / Healthcommunity / welt

Verbond van Belgische Ondernemingen VBO

actiedomeinen/veiligheid–welzijn-op-het-werk

Vlaamse Ergonomie Vereniging verv

arbeidskansen.be

Kanker allesoverkanker.be

Kankersupport op het werk Kankerenwerk.be

Bortskanker pinkmonday.be

als.be

Blinden en slechtzienden vebes.be

ms-vlaanderen.be

burn-out.vlaanderen

Chronisch vermoeidheidssyndroom en Fibromyalgie

doof.vlaanderen

Hulp nodig?

Pin It on Pinterest